P R O V O Z   

STK a SME  Pelhřimov
  N E P Ř E R U Š E N

Pozor! Možnost posunutí termínu platnosti se NEVZTAHUJE na všechny kategorie vozidel.

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Omnibus-II-%E2%80%93-technicke-prohlidky-vozidel-(STK)