Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle § 34, zák. 56/2001 Sb. Schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje městský úřad na základě písemné žádosti. Příslušným je městský úřad,v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo. Naše služba pro zákazníky spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle § 34, odst. 3, zák. 56/2001 Sb. a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě.

Které doklady je nutné předložit před provedením technické způsobilosti?

  • Technické průkaz ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u staršího vozidla)
  • COC list ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii ( u nového vozidla)
  • Doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu bylo-li již registrováno (nahrazuje JCD vydané celním úřadem na území ČR)