Technické kontroly staveb vozidel

Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle § 29, zák. 56/2001 Sb. výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části nebo samotného technického systému, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu.
Naše služba pro zákazníka tedy obnáší celkovou technickou kontrolu stavěného vozidla a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení vyrobeného vozidla na příslušném úřadě.

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

  • Povolení stavby jednotlivého vozidla vystavené městským úřadem
  • Všechny další podklady určené v povolení ke stavbě vozidla