Technické kontroly přestaveb silničních vozidel (včetně přestavby LPG, mimo hromadné schválení)

Přestavbou vozidla, které je již provozováno se dle § 17, vyhl. 301/2001 rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:

  • podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla nebo systém brzd
  • druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot)
  • typu motoru
  • druhu karosérie nebo nástavby

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

  • Technický popis, technický výkres, vážní lístek v případě změny provozní hmotnosti vozidla, typové listy a technická osvědčení 
  • Všechny další podklady určené v povolení k přestavbě vozidla

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole přestavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení přestavěného vozidla na příslušném úřadě.