Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám. Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

  • technický průkaz vozidla – NE KOPII!!!
  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla (jen u motorových vozidel, NE u motocyklu při pohotovostní hmotnosti do 400 kg.)
  • protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů (při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí) s kladným výsledkem.
  • platnou revizi plynového zařízení (jen u vozidla přestavěného na alternativní pohon LPG, CNG)

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel:

Silniční vozidloDoba od 1. RegistraceDoba period. Prohlídek
Osobní automobil 4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti 4 roky 2 roky
Nákladní automobil nad 3,5t celkové hmotnosti 1 rok 1 rok
Motocykl o obsahu mot. do 50cm3 nebo konstr. rychlosti do 45km/hod. 6 let 4 roky
Motocykl o obsahu mot. nad 50cm3 nebo konstr. rychlosti nad 45km/hod. 6 let 4 roky
Přívěs do 750kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 6 let 4 roky
Přívěs nad 750kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou 4 roky 2 roky
Vozidla s modrým majákem 1 rok 1 rok
Vozidla autoškoly a autopůjčovny 1 rok 1 rok