Pravidelné měření emisí benzínových a dieselových typů spalovacích motorů (VČETNĚ pohonů LPG)

Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí (mimo motocykl jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg). Tuto službu nutnou před provedením pravidelné technické prohlídky provádí pro naše zákazníky Stanice měření emisí EXCAR v.s.o. (SME 43.04.24) - umístěná v objektu STK.

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

  • Technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz – NE KOPII!!!)
  • Osvědčení o měření emisí (růžová kartička, byla-li již vystavena při minulém měření emisí)