Evidenční kontroly silničních vozidel

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle. Jedná se o kontrolu: registrační značky, typu motoru, výrobního čísla podvozku (karoserie), odchylek v provedení vozidla, barvy vozidla, doplňkových značek a nálepek.
Zákon 56/2001 Sb. ukládá každému držiteli silničního vozidla povinnost provedení evidenční kontroly a následné srovnání údajů v TP a OTP vozidla s elektronickou podobou TP v databázi registru silničních vozidel městského úřadu. Protokol o provedení evidenční kontroly je nutný i při přihlášení vozidla do registru a každé změně v oblasti identifikačních znaků.
Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole identifikačních znaků vozidla a vypracování evidenčního protokolu.

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

  • Technický průkaz vozidla – NE KOPII!!!