Ceník

Základní služby

TECHNICKÁ PROHLÍDKA (podle zák. 56/2001)TECHNICKÁ KONTROLA (dovoz/ stavba, přestavba)
KategoriePravidelná TPOpak. TPBez TP a emisí
motocykl; tříkolka L 700 Kč 100 Kč 1 000/ 2 000 Kč
čtyřkolka L 700 Kč 100 Kč 1 000/ 2 000 Kč
osobní automobil M1 1 100 Kč 150 Kč 1 200/ 3 000 Kč
lehký dodávkový automobil N1 1 100 Kč 150 Kč 1 500/ 3 000 Kč
nákladní; speciální automobil N2; N3 1 700 Kč 200 Kč 2 800/ 5 200 Kč
autobus M2; M3 1 700 Kč 200 Kč 2 800/ 5 200 Kč
traktor T 1100 Kč 150 Kč 2 500/ 5 200 Kč
přívěs za OA O1 600 Kč 100 Kč 1 000/ 2 000 Kč
přívěs za OA O2 700 Kč 100 Kč 1 000/ 2 000 Kč
přívěs; návěs O3; O4 1 000 Kč 150 Kč 2 200/ 4 900 Kč
přívěs, návěs za traktor OT 700 Kč 150 Kč 1 500/ 4 900 Kč
Evidenční kontrola 500 Kč
Opakovaná prohlídka (pouze evidenční závada) 50 Kč
Opakovaná prohlídka do 4 pracovních dnů: 10 Kč

CENÍK MĚŘENÍ EMISÍ – platný od 01.01.2024

kategoriecena
osobní automobil (lehký dodávkový automobil) M1;N1 – BENZÍN 800 - Kč
osobní automobil (lehký dodávkový automobil) M1;N1 - NAFTA 900 - Kč
nákladní; speciální automobil N2; N3 1 200 - Kč
autobus M2; M3 1 200 - Kč
traktor T 900 - Kč
LPG ( včetně základního paliva) 1 100 - Kč
Opakované měření do 30 dnů 100.- Kč

Zvláštní služby

Příplatek na vozidlo s alternativním pohonem (LPG,CNG): pravidelná TP: +300,- Kč
dovoz TK: +2 000,- Kč
Příplatek na vozidlo "zelené" a vystavení dokladů (v rámci TP): vozidlo motorové: 300,- Kč
vozidlo nemotorové: 200,- Kč
Vylepení náhradní kontrolní známky za poškozenou: 100,- Kč
Částečná preventivní prohlídka (bez zápisu do dokladů a vylepení kontrolní známky): osobní vozidla: 500,- Kč
nákladní vozidla: 1 000,- Kč
Kontrola montáže tažného zařízení technickem typu "K"; Protokol o shodě: 500,- Kč
Opakovaná prohlídka po silniční kontrole (TSK) OA/NA: 800,- / 1500,- Kč